Betalning av hyror…

Från och med 1 november 2015 kommer hantering av försent inbetalda hyror och uteblivna hyror hanteras av SVEA Inkasso.

OBS! Det är viktigt att betala hyran i tid. Hyresförsening påverkar ditt hyreskontrakt negativt och det kan bli föremål för uppsägning av lägenheten.

Felanmälan

Mail: felanmalan@ivarbo.se
Tel: 08-408 952 00
(vardagar mellan 08.00 – 11.00)

Jourtelefon

Vid akuta problem
08-408 952 00
(16.00 – 07.00)

Kontakt

Marianne Gustafsson
08-522 227 27
(telefontid helgfri vardag måndag till torsdag 9.00-11.00)
Mail: marianne.gustafsson@ivarbo.se

Postadress
IvarBo
Drottninggatan 104, 4 tr
111 60 Stockholm

Karta >>